Kontakti

Adrese un rekvizīti

Baznīcas adrese:

Rīgas iela 32, Rūjiena

Kancelejas adrese:

Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240
tālr./fakss: (+371) 64268629
E-mail: [email protected]
Web: www.bertuladraudze.lv

Reģistrācijas informācija

Rūjienas Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze
Rūjienā, Rīgas ielā 32, LV-4240
Reģ. Nr. 90000386852

Bankas rekvizīti

A/s SEB Banka; IBAN: LV19UNLA0018900701111; SWIFT: UNLALV2X

A/s Swedbank; IBAN: LV69HABA0551014989349; SWIFT: HABALV22

Draudzes valde

Mācītājs māc. Māris Sarma 26552417
[email protected]
Priekšniece Ludmila Rubika 27006323
Mantzine Valda Berkolde 64263330; 28632190

Draudzes padome

Pasākumu organizācija Laima Studenkova Jolkina  26450931
Diakonijas darbs Sandra Vizule 29154771
Revīzijas komisijas pr. Agita Ansone 26300199
Draudzes pad. locekļi Ilze Roķe 29354719
Antra Krumholce

Harijs Balodis

 

28347616

Draudzes nozares

Svētdienas skolas skolotājas Pārsla Roķe

Ieva Pinka

Marika Glušonoka

Ina Teļšinska

Patrīcija Jolkina

Pērminderu pr.  Dzintra Jansone
Jauniešu darbs  Iveta Švalbe
Grāmatvede Inese Vasiļjeva 29196816
Mūzikas vadītāja Ina Plauka 29452901
[email protected]

“Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Ps. 107:1