Baznīcas kalendārs

Svētbrīži (ar dievgaldu)

 • Svētdienās, plkst. 10:00, baznīcā *
 • Katru otrdienu, plkst. 10:00, “Senioru mājā” **

Svētku dievkalpojumi

 • Ziemassvētkos, Lieldienās u.c.

Svētbrīži (ar dievgaldu)

 • Katru otrdienu, plkst. 11:00, Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālē “Rūja”, Jeru pagastā **

Taizé vakara lūgšana

 • Šobrīd nenotiek.

Svētdienas skola

 • Svētdienās, pēc Bībeles lasījumiem un lūgšanas, sakristejā ***

Jauniešu grupa

 • Jauniešu vakari notiek reizi mēnesī. Sīkāka informācija pa t. 29196949 (Iveta)

Pieņemšanas laiki

 • Mācītājs: ceturtdienās, plkst.16:00 – 17:30 draudzes kancelejā.
 • Draudzes priekšniekam: pēc vienošanās.
 • Kasierei: mēneša trešajā sestdienā, plkst. 9:00-13:00, draudzes kancelejā.

Bībeles stundas

Iesvētes mācības

Draudzes kalpotāju tikšanās

 • Mēneša noslēdzošā sestdiena Tautas skolas telpās, 18.00. Sadraudzība/ sarunas/ lekcija/ vakara lūgšanas.

 

* aukstajā laikā – baznīcas sakristejā
** ja nav izsludināta karantīna
*** Svētdienas skola notiek no Pļaujas svētkiem līdz Mātes dienai