Baznīcas Dienas. Jānis Bitāns. Dievkalpojums mūžīgās dzīvības svinēšana.