Cik ir “draudzes nodoklis”?

Par draudzes “nodokli” un citiem ziedojumiem

Draudze pati sev uztur:

 • Draudzes locekļiem ir pienākums ziedot Baznīcas darbam,
 • Draudze nesaņem nekādas stipendijas no valsts, lai izmaksātu mācītājam algu, vai uzturētu dievnamu.

Ikgadējais draudzes ziedojums:

Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā. Ziedojuma apmērs ir atkarīgs no Jūsu iespējām un vēlmēm. No šī ziedojuma 10% tiek novirzīti LELB vispārējām vajadzībām.

Jūsu finansiālais atbalsts padara iespējamu ikvienu  draudzes aktivitāti – regulāros dievkalpojumus, garīgos un izglītojošos pasākumus, pastorālo aprūpi un Diakoniju.

Mērķa ziedojums par laulībām:

Apmēram mēnesi pirms laulību ceremonijas draudzes kontā (kasē) ir jāsamaksā ziedojums par laulībām. Iespējami divu veidu ziedojumi:

 • Ziedojums 100.00EUR, kurā IEKĻAUTS:
  • juridiska dokumenta noformēšanu un nodošanu dzimtsarakstu nodaļā,
  • baznīcas zāles un/vai sakristejas lietošana noteiktā dienā un laikā,
  • baznīcas tīrīšana pirms un pēc ceremonijas,
  • altāra pušķošana (puķes, sveces, altārsegas),
  • sveces pie soliem un kroņlukturī,
  • elektrība,
  • honorārs mācītājam.
 • Ziedojums 150.00EUR, kurā IEKĻAUTS:
  • juridiska dokumenta noformēšanu un nodošanu dzimtsarakstu nodaļā,
  • baznīcas zāles un/vai sakristejas lietošana noteiktā dienā un laikā,
  • baznīcas tīrīšana pirms un pēc ceremonijas,
  • altāra pušķošana (puķes, sveces, altārsegas),
  • baznīcas pušķošana (ziedi pie soliem un baznīcas centrālajā jomā, meijas pie ieejas un altāra daļā)
  • sveces pie soliem un kroņlukturī,
  • elektrība,
  • honorārs mācītājam,
  • honorārs ērģelniekam vai mūziķiem.

Par draudzes nodokli vai citiem mērķa ziedojumiem var samaksāt draudzes kasierim vai kasiera palīgam.