Saites

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

01 Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā
www.lelb.lv
02 LELB svētdienas skolas nozare
www.svskola.lv
03 LELB jauniešu mājas lapa
www.lelb-jaunatne.lv
04 LELB diakonijas centrs
www.diakonija.lv
05 Lutera akadēmija
www.lutaka.lv
06 Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skola
www.gregors.lv
07 SIA “Pastorāts” – LELB nekustāmo īpašumu apsaimniekošana
www.pastorats.lv
17 Luterisma mantojuma fonds
www.lmf.lv
18 Luterāņi dzīvībai
www.luteranidzivibai.lv

Mūsu māsu draudzes

08 Zviedrijas baznīcas luteriskās draudzes Hēvero, Singo un Halstavīka pilsētās
www.svenskakyrkan.se
09 Messiah ev.lut. baznīcā (ELCA) Fortveinā Indiānas štatā ASV
messiahlc.com
10 Sv. Jāņa LELBA draudze Toronto, Kanādā
www.lelba.org

Citas interesantas vietas

11 Bībele internetā
www.bibelesbiedriba.lv
12 Rūjienas pilsētas mājas lapa
www.rujiena.lv
13 VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja”
www.vsacvidzeme.gov.lv
14 Internacionāla ekumēniska kopiena, ko nodibināja Brālis Rožē 1940.gadā, Taizē, Francijā
www.taize.fr
15 Latvijas Via de Cristo. Trīs-dienu nometne garīgai stiprināšanai
www.viadecristo.lv
16 “Patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī”
www.lkr.lv