Es vēlos kļūt par Sv. Bērtuļa ev. lut. draudzes locekli. Kā tas darāms?

Kā var kļūt par Rūjienas Sv. Bērtuļa ev. lut. draudzes locekli

Ja neesat kristīts:

 • Informējiet par savu vēlmi mūsu mācītāju.
 • Jāapmeklē iesvētes kursu (ticības mācība), lai tiktu kristīts un iesvētīts.
 • Ļoti ieteicams apmeklēt arī alfa kursu.

Ja esat jau kādas citas LELB draudzes loceklis:

 • Informējiet par savu vēlmi savu mācītāju, vai mācītāja v.i.
 • Informējiet par savu vēlmi mūsu mācītāju.
 • Nepieciešamie dokumenti:
  • Uzrādīt personu identificējošu dokumentu (pasi vai personas apliecību),
  • Kristības un iesvētības apliecības (vai izraksts no draudzes, ka esat kristīts un iesvētīts),
  • Izziņa no savas draudzes, ka Jūs esat paziņojuši par savu lēmumu pāriet uz mūsu draudzi un kā Jūs esat nokārtojuši visas draudzes locekļu pienākumu saistības. (piem. Jūs esat bijuši pie dievgalda un Jums nav draudzes nodokļu parāda u.c.).

Ja esat kādas citas Luteriskās draudzes loceklis:

 • Prasības ir tās pašas kā LELB draudzes locekļiem.

Ja esat kādas citas tradicionālās kristīgās konfesijas draudzes loceklis:

 • Informējiet par savu vēlmi savu garīdznieku, v.tml.
 • Informējiet par savu vēlmi mūsu mācītāju.
 • Jāapmeklē iesvētes kurss (ticības mācība), lai tiktu iesvētīts.
 • Nepieciešamie dokumenti:
  • Uzrādīt personu identificējošu dokumentu (pasi vai personas apliecību),
  • Kristības apliecība (vai izraksts no draudzes, ka esat kristīts, v.tml.).