Es vēlos iesvētīties. Kā tas darāms?

Par iesvētībām

Lai iesvētītos, kā pieaugušais:

 • ir jābūt kristītam kādā no LELB draudzēm vai kādā no tradicionālām kristīgajam konfesijām, ja neesat kristīts, tad kristības notiks reizē ar iesvētībām;
 • ir jāiziet iesvētes kurss (ticības mācība).

Lai iesvētītos, kā bērns (nepilngadīgs):

 • ir jābūt kristītam kādā no LELB draudzēm vai kādā no tradicionālām kristīgajam konfesijām,
 • ir jāiziet iesvētes kurss (ticības mācība),
 • ir jābūt vismaz 7 gadu vecam,
 • ir jābūt abu vecāku piekrišanai,
 • ir jābūt mācītāja piekrišanai.

Nepieciešamie dokumenti:

 • pase,
 • aizpildīta pieteikuma anketa.

LELB 20. sinodē pieņemts lēmums, ka IESVĒTES NORMA ir:

 • Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums – 20 stundas) un jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam.
  • Iesvētes lekciju kursā jātiek izskaidrotām šādām tēmām:
   • Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms.
   • Iepazīšanās ar M.Lutera “Mazo katehismu”.
   • Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums:
    • Dievs; Dievs Tēvs; Trīsvienība; Radīšana; Cilvēks;
    • Dēls; Jēzus Kristus; Grēks; Pestīšana;
    • Svētais Gars; Nāve; Mūžīgā dzīvība.
   • Kristietības atšķirības no reliģijām. Kristietības un senlatviešu mitoloģijas un folkloras attiecības.
   • Iepazīšanās ar baušļiem.
   • Iepazīšanās ar lūgšanu “Mūsu Tēvs”. Lūgšanas jēga. Grēksūdze.
   • Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības.
   • Baznīcas nozīme un uzbūve. Draudze. Draudzes locekļu tiesības un pienākumi.
   • Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uzbūve, principi, uztvere.
   • Sakramenti. Kristības. Iesvētes nozīme.
   • Svētais Vakarēdiens.
   • Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma uzbūve un loģika. Dziesmu grāmata. (Lai konfirmands augšminēto varētu labāk apgūt, iesvētes lekciju laikā tam ik nedēļu jāapmeklē dievkalpojums.)
   • Konfirmandam jāizlasa Jaunā Derība.
   • Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam.
 • Minimums: Minēto zināšanu apjomu konfirmands var apgūt patstāvīgā ceļā – izlasot mācītāja norādītas grāmatas un apmeklējot dievkalpojumus. Šādā gadījumā mācītājam vienmēr individuāli jāpārliecinās par konfirmanda zināšanām un izpratni.

Par iesvētībām, esiet laipni gaidīti pie mācītāja, viņa pieņemšanas laikā.

Veidlapa kristībām un iesvētībām pieaugušajam

Iesvētību veidlapa jau kristītiem