Dievkalpojumi

Dievkalpojums ir sastapšanās starp Dievu un cilvēku

Sastapšanās, kurā galvenais devējs, pat kalpotājs ir Dievs. Saņēmēji esam mēs.

Ko Viņš dod? To, ko neviens cits nespēj iedot – dzīvību, mūžīgo dzīvību, dzīvi kopā ar Sevi – tieši to nozīmē Viņa mīlestība uz mums.

Dievkalpojumā mēs saņemam grēku piedošanu, tas ir, Dievs noārda visus šķēršļus mūsu starpā. Vai zināt no kurienes šie šķēršļi? To autori esam mēs ar savām ļaunajām domām, vārdiem un darbiem. Piedošana nozīmē – mēs esam kopā. Mēs un Dievs, kurš nāk atjaunot ceļu starp mums. Tāda ir dievkalpojuma jēga un būtība. Citiem vārdiem:

Dievs dievkalpojumā nāk pie mums un dāvina mums sevi:

  • runātajā Vārdā,
  • grēku piedošanas pasludinājumā,
  • Kristībās,
  • Svētajā Vakarēdienā.

Tie visi ir veidi, kādos Dievs mūsu vidū publiski kalpo.

Dievkalpojums, protams, kā jebkura draugu sastapšanās neiztiek arī bez mūsu pateicības un prieka par saņemtajām nepelnītajām dāvanām. Tas parasti izpaužas draudzes lūgšanās un dziesmās.

Autors: mācītājs Didzis Skuška.

 

Dievkalpojumi:

Rūjienas sv.Bērtuļa draudzē Svētdienās plkst. 10:00.

Rūjienas Senioru mājā Otrdienās plkst. 10:00.

SAC “Rūja” katru Otrdienu plkst. 11:00.