SPREDIĶIS GAVĒŅA LAIKA CETURTAJĀ SVĒTDIENĀ

Lasījumi: Jes 52:7–10; Gal 4:22–31, 5:1a; Jņ 6:1–15

Audio sprediķis Šeit.