ieeja

Draudzes dzīve

Šobrīd draudzes vadība ir uzticēta mācītājam Edgaram Graudiņam. Savu kalpošanu Rūjienas Sv.Bērtuļa draudzē Mācītājs Edgars uzsāka 2019.gada 1.septembrī.

Iesvētes mācība

Kristības un iesvētības ir ļoti svarīgs solis cilvēka un Dieva savstarpējās attiecībās. Lai apzinātos šos notikumu nozīmi, pieaugušie, kas gatavojas savām, savu bērnu vai krustbērnu kristībām, tiek lūgti iziet ticības mācības kursu.

Kad kāds cilvēks paziņo mācītājam par vēlmi tikt kristīts vai kristīt savu bērnu, ar viņu tiek norunāts laiks, kad apgūt ticības mācību. Vairāku nodarbību laikā var vairāk uzzināt par Dievu, Bībeli, dievkalpojuma kārtību un liturģiju, kā arī par Mārtiņa Lutera mācību, kas apkopota Mazajā Katehismā un ir luterāņu ticības pamats.

Bībeles stundas

Bībele ir atrodama gandrīz katrās mājās. Daudzi esam dzirdējuši, ka Bībele ir liels apslēptu dārgumu krājums, tās lasīšana dod Dieva svētību katrai dienai, ka tajā ir liela gudrība. Daudziem no mums ir pazīstama sajūta, kad ļoti gribam sākt lasīt Bībeli. Atšķiram pirmo lappusi un sākam lasīt, bet vienā brīdī saprotam, ka tas mums ir par sarežģītu.

Bībeles stundas ir iespēja kopā ar teoloģiju studējušu cilvēku dziļāk iepazīt Bībeli. Lai notiktu Bībeles stunda ir nepieciešama Bībele, vadītājs un apmeklētāju interese. Bībeles stundu laiks un vieta tiek izsludināta Baznīcā ziņojumu daļā. Info pie mācītāja Māra Sarmas 26552417; [email protected]. Katrs ir aicināts kopā ar Bībeles stundas vadītāju lasīt un pārrunāt Dieva Vārdu, uzdot jautājumus par to, kas palicis neskaidrs, patstāvīgi studējot Bībeli. Tā ir lieliska iespēja uzzināt kaut ko vairāk par Bībeles simbolu valodu un mācīties to izprast, lai varētu uztvert un saprast tās mācību arī tad, kad lasām Dieva Vārdu vienatnē.