Kā es varu nokristīt bērnu vai pats nokristīties?

Par kristībām

Lai nokristītu savu bērnu, vecākiem ir jābūt kristītiem un iesvētītiem LELB draudzes locekļiem.

 • Vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā apsola:
  • ievadīt kristāmo bērnu ticības dzīvē,
  • mācīt viņu turēties pie Dieva baušļiem, kā Kristus mums to ir mācījis, proti, mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu.
 • Krustvecāki, kā Baznīcas pārstāvji uzņemas garīgu un, ja tas būtu vajadzīgs, praktisku aizgādnību par savu krustbērnu.

Lai kristītos, kā pieaugušais ir nepieciešams iziet iesvētes kursu (ticības mācību).

Lai kļūtu par krusttēvu vai krustmāti (kūmām), ir jābūt kristītam un iesvētītam LELB draudzes loceklim.

Nepieciešamie dokumenti:

 • pase vai dzimšanas apliecība,
 • aizpildīta pieteikuma anketa.

LELB 20.sinodē pieņemts lēmums, ka KRISTĪBU NORMA ir:

 • Bērna vecāki un krustvecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi.
 • Minimums:
  • Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim.
  • Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem.
  • Ja bērns, kura vecāki nav kristīti, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam ir jābūt
   • vismaz 7 gadus vecam,
   • ir jābūt abu vecāku piekrišanai,
   • jābūt krustvecākiem,
   • mācītājiem ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

Par kristībām, esiet laipni gaidīti pie mācītāja, viņa pieņemšanas laikā.

Veidlapa kristībām bērnamVeidlapa kristībām un iesvētībām pieaugušajam