Kontakti

Adrese un rekvizīti

Baznīcas adrese:

Rīgas iela 32, Rūjiena

Kancelejas adrese:

Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240
E-mail: bertulis@lelb.lv
Web: www.bertuladraudze.lv
Facebook: Bērtuļa draudze

Reģistrācijas informācija

Rūjienas Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze
Rūjienā, Rīgas ielā 32, LV-4240
Reģ. Nr. 90000386852

Bankas rekvizīti

A/s SEB Banka; IBAN: LV19UNLA0018900701111; SWIFT: UNLALV2X

A/s Swedbank; IBAN: LV69HABA0551014989349; SWIFT: HABALV22

Draudzes valde

Mācītājs māc. Māris Sarma 26552417
maris.sarma@gmail.com
Priekšniece Laima Studenkova Jolkina 26450931 bertulis@lelb.lv
Mantzine Valda Berkolde 64263330; 28632190

Draudzes padome

>

 Pasākumu organizācija  Laima Studenkova Jolkina  26450931
Diakonijas darbs Sandra Vizule 29154771
Draudzes padomes locekļi Laimonis Bole

Jānis Auniņš

Harijs Balodis

Intars Teļšinsks

Ina Plauka

Vita Balode

Inese Alksne

Valda Berkolde

Sandra Vizule

 Revidents  Ineta Bole

Draudzes nozares

Svētdienas skolas skolotājas Iveta Auniņa

Marika Glušonoka

Ina Teļšinska

Patrīcija Jolkina

Pērminderu pr.  Dzintra Jansone
Jauniešu darbs  Iveta Auniņa  29196949
Grāmatvede Inese Alksne 29196816
Mūzikas vadītāja Ina Plauka 29452901
ina_p@inbox.lv

“Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Ps. 107:1