Kontakti

Adrese un rekvizīti

Baznīcas adrese:

Rīgas iela 32, Rūjiena

Kancelejas adrese:

Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240
E-mail: [email protected]
Web: www.bertuladraudze.lv
Facebook: Bērtuļa draudze

Reģistrācijas informācija

Rūjienas Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze
Rūjienā, Rīgas ielā 32, LV-4240
Reģ. Nr. 90000386852

Bankas rekvizīti

A/s SEB Banka; IBAN: LV19UNLA0018900701111; SWIFT: UNLALV2X

A/s Swedbank; IBAN: LV69HABA0551014989349; SWIFT: HABALV22

Draudzes valde

Mācītājs māc. Edgars Graudiņš 27817494
[email protected]
Priekšniece Laima Studenkova Jolkina 26450931 [email protected]
Mantzine Valda Berkolde 64263330; 28632190

Draudzes padome

>

 Pasākumu organizācija  Laima Studenkova Jolkina  26450931
Diakonijas darbs Dzintra Jansone
Draudzes padomes locekļi Laimonis Bole

Jānis Auniņš

Harijs Balodis

Intars Teļšinsks

Ina Plauka

Vita Balode

Inese Alksne

Valda Berkolde

 Revidents  Ineta Bole

Draudzes nozares

Svētdienas skolas skolotāji Iveta Auniņa

Marika Glušonoka

Anna Jolkina

Intars Teļšinsks

Jauniešu darbs  Iveta Auniņa  29196949
Grāmatvede Inese Alksne 29334600
Mūzikas vadītāja Ina Plauka 29452901
[email protected]

“Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Ps. 107:1