Alfa kurss

Kas ir Alfa?

Evaņģelizācijas un izaugsmes kurss vienkāršā veidā un atmosfērā.

Kam ir domāts Alfa?

 • Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk par kristīgo ticību—meklētājiem.
 • Tiem, kas vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā un aicinājumā.

Kas notiek Alfa kursā?

 • Vieglas vakariņas katras tikšanās reizes sākumā – lai labāk iepazītos.
 • Lekcija – pēc katras lekcijas notiek sadalīšanās grupās, lai pārrunātu vakara tēmu, jautātu un izteiktu viedokli.
 • Mazās grupas pie kafijas tases – klausoties, mācoties, pārrunājot un atklājot.

Kursa dalībnieki satiekas 10 nedēļas pēc kārtas, reizi nedēļā, kā arī vienā nedēļas nogalē – nometnē.

Ko dod Alfa?

Cilvēkiem, kas nav draudzē vai nepieskaita sevi pie kristiešiem, ir iespējas jautāt, izrunāties, iepazīties ar Jēzu Kristu un uzzināt par draudzes darbību.

Draudzes locekļiem tā dod iespēju satikt cilvēkus, kas nav draudzē, liecināt par Dieva darbību savā dzīvē, grupas vadīšanā vai cita veida kalpošanā.

Alfa tikšanās norise

 • Viesu sagaidīšana.
 • Kopīga maltīte.
 • Lekcija par noteiktu tēmu.
 • Diskusijas mazās grupās par dzirdēto.
 • Kopīgs noslēgums.

Alfa lekciju tēmas

 • Kristietība: garlaicīga, nepatiesa un novecojusi?
 • Kas ir Jēzus?
 • Kāpēc Jēzus nomira?
 • Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?
 • Kādēļ un kā man būtu jālasa Bībeli?
 • Kādēļ un kā man jālūdz?
 • Kā Dievs mūs vada?
 • Kas ir Svētais Gars?
 • Ko dara Svētais Gars?
 • Kā es varu tapt Svētā Gara pildīts?
 • Kā es varu pretoties ļaunumam?
 • Kādēļ un kā mums būtu jāsludina citiem?
 • Vai Dievs dziedina šodien?
 • Kā ir ar Baznīcu?
 • Kā vislabāk izmantot atlikušo dzīvi?

Par vārdu “Alfa”

Alfa ir pirmais burts grieķu alfabētā. Alfa kurss ir domāta kā sākumpunkts brīvā diskusijā par Jēzu Kristu un ticību.

Cik maksā Alfa?

Piedalīšanās Alfa kursā ir bez maksas. Jums būs iespēja ziedot par ēdienu un nometnes izdevumiem.