Baznīcas kalendārs

Dievkalpojumi (ar dievgaldu)

 • Svētdienās, plkst. 10:00, baznīcā *
 • Katru otrdienu, plkst. 10:00, “Senioru mājā” **

Svētku dievkalpojumi

 • Ziemsvētkos, Lieldienās u.c.

Svētbrīži (bez dievgalda)

 • Katru otro nedēļu, otrdienās, plkst. 11:00, Jeru pagasta Sociāla aprūpes centrā (SAC) “Rūja” **

Taizé vakara lūgšana

 • Šobrīd nenotiek.

Svētdienas skola

 • Svētdienās, pēc bērnu sprediķa, sakristejā ***

Jauniešu grupa

 • Šobrīd nenotiek. ***

Pieņemšanas laiki

 • Mācītājs: otrdienās, plkst.16:00 – 18:00 draudzes kancelejā.
 • Draudzes priekšniekam: pēc vienošanās.
 • Kasierei: mēneša trešajā sestdienā, plkst. 9:00-13:00, draudzes kancelejā.

Kora mēģinājums

 • Šobrīd nenotiek.

Bībeles stundas

 • Otrdienās, pl. 19:00, draudzes kancelejā.

Alfa kurss

“Beta” kurss

 • Šobrīd nenotiek.

Ticības (Iesvētes) mācība

 

* aukstajā laikā – baznīcas sakristejā
** ja nav izsludināta karantīna
*** Svētdienas skola notiek no Pļaujas svētkiem līdz Mātes dienai