Draudzes dzīve

Šobrīd draudzes vadība ir uzticēta mācītājam Edijam Kalekauram. Savu kalpošanu Rūjienas Sv.Bērtuļa draudzē Edijs Kalekaurs uzsāka 2008.gada 1.jūlijā kā evaņģēlists. Pēc LELB GPMI LA beigšanas 2010.gada 14.augustā ordinēts palīgmācītāja amatā. 2011. gada 8.oktobrī, pēc sekmīga viena gada pārbaudes laika kalpošanas arh. Jānis Vanags pasniedzot amata krustu ieveda mācītāja pakāpē.

Ticības (vai iesvētes) mācība

Kristības un iesvētības ir ļoti svarīgs solis cilvēka un Dieva savstarpējās attiecībās. Lai apzinātos šos notikumu nozīmi, pieaugušie, kas gatavojas savām, savu bērnu vai krustbērnu kristībām, tiek lūgti iziet ticības mācības kursu.

Kad kāds cilvēks paziņo mācītājam par vēlmi tikt kristīts vai kristīt savu bērnu, ar viņu tiek norunāts laiks, kad apgūt ticības mācību. Vairāku nodarbību laikā var vairāk uzzināt par Dievu, Bībeli, dievkalpojuma kārtību un liturģiju, kā arī par Mārtiņa Lutera mācību, kas apkopota Mazajā Katehismā un ir luterāņu ticības pamats.

Bībeles stundas

Bībele ir atrodama gandrīz katrās mājās. Daudzi esam dzirdējuši, ka Bībele ir liels apslēptu dārgumu krājums, tās lasīšana dod Dieva svētību katrai dienai, ka tajā ir liela gudrība. Daudziem no mums ir pazīstama sajūta, kad ļoti gribam sākt lasīt Bībeli. Atšķiram pirmo lappusi un sākam lasīt, bet vienā brīdī saprotam, ka tas mums ir par sarežģītu.

Bībeles stundas ir iespēja kopā ar teoloģiju studējušu cilvēku dziļāk iepazīt Bībeli. Katrs ir aicināts reizi nedēļā Rūjienas baznīcas sakristejā kopā ar Bībeles stundas vadītāju lasīt un pārrunāt Dieva Vārdu, uzdot jautājumus par to, kas palicis neskaidrs, patstāvīgi studējot Bībeli. Tā ir lieliska iespēja uzzināt kaut ko vairāk par Bībeles simbolu valodu un mācīties to izprast, lai varētu uztvert un saprast tās mācību arī tad, kad lasām Dieva Vārdu vienatnē.