Kas ir Sv.Bērtulis?

Bērtulis vai Bartolomejs?

Bērtulis jeb Bartolomejs ir viens no Jēzus divpadsmit apustuļiem. Patiesībā “Bērtulis” ir pārveidots ebreju personvārds “Bartolomejs”. Šo vārdu Bībelē atrodam vienīgi evaņģēlijos (Mt. 10:3, Mk. 3:18, Lk. 6:14) un Apustuļu darbu grāmatā (Ap. d. 1:13). Ievērosim, ka Bībeles 1965. gada izdevuma latviskais tulkojums ir nekonsekvents attiecībā pret šo vārdu. Jau minētajā Marka evaņģēlijā (Mk. 3:18) tiek tulkots Bērtulis, lai gan orģināltekstā visur ir viens un tas pats vārds.

Vārda nozīme

Šis ebreju personvārds tulkojumā nozīmē “Tolmas dēls”, tā ka iespējams viņam bijis arī cits vārds. Tāpēc dažreiz šo apustuli identificē ar Nātanaēlu Jāņa evaņģēlijā (Jņ. 1:45-51, 21:2). Šis minējums tiek izteikts pamatojoties uz to, ka Jāņa evaņģēlijā Nātanaēlu pie Jēzus atved Filips, un arī pārējie evaņģēliji Bartolomeju min kopā ar Filipu. Turklāt Jānis nepiemin Bartolomeju kā Jēzus mācekli, bet runā par Nātanaēlu, savukārt, ne Matejs, ne Marks, ne Lūka Nātanaēlu nepiemin mācekļu pulkā.

Svētais martīrs

Samosatas bīskaps Eizebijs 4.gs. raksta, ka Pantaneus no Aleksandrijas, apmeklējot Indiju apmēram starp 150. un 200. gadu, tur atrod Mateja evaņģēliju ebreju valodā, kuru tur “atstājis Bartolomejs, viens no apustuļiem”.

Baznīcas tradīcija stāsta, ka Bartolomejs nodīrāts dzīvs Albanopolē, Armēnijā. Viņa simbols ir dīrājamais nazis uz atvērtas Bībeles, kas norāda uz sludināšanu un asinsliecību.

Svinamā diena rietumu baznīcā ir 24.augusts, bet austrumu (pareizticīgajā) – 11.jūnijs.

“Nātānaēls atbildēja Viņam: Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla Ķēniņš!” Jņ 1:49