Sprediķis trešajā svētdienā pēc Zvaigznes dienas

Lasījumi: Jes 49:1–6; Rm 12:17–21; Mt 8:1–13 Audio sprediķis Šeit

Sprediķis Otrajā svētdienā pēc Ziemsvētkiem

Lasījumi 2Moz 2:1–10; 1Pēt 4:12–19; Mt 2:19–23 Audio sprediķis Šeit