SPREDIĶIS OTRAJĀ SVĒTDIENĀ PIRMS GAVĒŅA LAIKA

Lasījumi: Jes 55:6–11; 2Kor 11:21b–33, 12:1–10; Lk 8:4–15 Audio sprediķis Šeit

Sprediķis trešajā svētdienā pirms Gavēņa laika

Lasījumi: Dan 9:18, 20–24; 1Kor 9:24–27, 10:1–6; Mt 20:1–16a Audio sprediķis Šeit