SPREDIĶIS GAVĒŅA LAIKA CETURTAJĀ SVĒTDIENĀ

Lasījumi: Jes 52:7–10; Gal 4:22–31, 5:1a; Jņ 6:1–15 Audio sprediķis Šeit.

SPREDIĶIS GAVĒŅA LAIKA TREŠAJĀ SVĒTDIENĀ

Lasījumi: Jer 26:1–16; Ef 5:1–9; Lk 11:14–28 Audio sprediķis Šeit.

SPREDIĶIS GAVĒŅA LAIKA OTRAJĀ SVĒTDIENĀ

Lasījumi: Jes 50:5–10; 1Tes 4:1–7; Mt 17:1–9 Audio sprediķis Šeit