Draudzes aktualitātes

  1. Aktualitātes

2017. gada 12. martā notika draudzes padomes vēlēšanas. Tika ievēlēta jaunā draudzes padome. Padome ievesta amatā 2017. gada 23. aprīlī.

“Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.”(Rom. 12:1-5)

Lai Dievs svētī Jūsu kalpošanu!

Laimonis Bole, Sandra Vizule, Valda Berkolde, Intars Telšinskis, Harijs Balodis, Ina Plauka, Laima Studenkova- Jolkina, Vita Balode, Inese Alksne, Jānis Auniņš, mācītājs Māris Sarma (no kreisās puses).

22. aprīlī Lielajā Talkā draudze pulcējas lai sakoptu mācītājmājas teritoriju. Kopā piedalījās 19 draudzes locekļi. Kopējiem spēkiem izdevās sakopt lielāko daļu teritorijas. Pēc talkas visi kopīgi vienojās sadraudzībā un mielojās ar Boļu ģimenes sagādātajām gardajām pusdienām.

Paldies visiem!

 

Baznīcu naktis 2. jūnijā.

Rūjienas sv. Bērtuļa draudze pateicas Laimai Studenkovai – Jolkinai par lielo ieguldīto darbu LELB baznīcu nakts organizēšanā. Arī Rūjienas Sv. Bērtuļa draudze aktīvi piedalījās baznīcu naktīs. Ļoti daudzi cilvēki izrādīja lielu interesi un aktīvu dalību baznīcu naktīs. Baznīcu nakts sākumā bija svētbrīdis sākumā ar mācītāja Māra Sarmas uzrunu, pēc tam visus priecēja Rūjienas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts. Bērni varēja darboties radošajās darbnīcās apgleznojot T kreklus vai veidojot ziedus. Vēlāk visus priecēja brīnišķīgs ģitārmūzikas  koncerts un iemīļotais draudzes koris.  Varēja skatīties arī kino. Bet noslēgumā visu sirdis sildīja Tezē dievkalpojums ar skaistajām meditatīvajām dziesmām – lūgšanām.  Paldies visiem, kas ieguldīja savu laiku un darbu, lai šī baznīcu nakts Rūjienā varētu notikt!

 

Rūjienas sv. Bērtuļa baznīcas tornis tiek jau celts!

Ja arī Tu gribi kļūt par vienu no izredzētajiem, kas ir palīdzējis tornim atkal lepni slieties pār Rūjienu un priecēt cilvēku sirdis ar zvanu skaņām, kas ik svētdienu varēs skanēt pār Rūjienu, atgādinot, ka Kristus ir mūsu Kungs un pestītājs. Lai atkal gailis var modri sargāt visus kristiešus neļaujot tiem ieslīgt rutīnā un iemigt, mudinot tos uz modrību un atgādinot, lai nesnaužam, jo Tas Kungs var nākt drīz! Tornis simbolizē Kristu un baznīcas simbolizē draudzi. Tornis ir kā Kristus, kas vada savu draudzi. Lai Tornis atkal paceļas pār Rūjienas pilsētu!

Paldies visiem, kas jau ziedojuši. Bet lai paveiktu visus darbus vēl nepietiek visu nepieciešamo līdzekļu. Tāpēc Tu vari palīdzēt to uzcelt, ziedojot Baznīcas torņa celšanai! Jūsu ziedojuma kvīti var iesniegt VID nodokļu atmaksai. 

Rūjienas Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. 90000386852

A/s SEB Banka; IBAN: LV19UNLA0018900701111; SWIFT: UNLALV2X

A/s Swedbank; IBAN: LV69HABA0551014989349; SWIFT: HABALV22

Ar norādi Torņa celtniecībai.