Fotokonkurss “KĀ ES TO REDZU?”

FOTO KONKURSA
“KĀ ES TO REDZU?”
NOLIKUMS

Vispārējie noteikumi
Konkursu organizē Rūjienas Svētā Bērtuļa draudze (turpmāk – Draudze) Rīgas iela 3a, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240.
Konkursa mērķis un uzdevums vēl un vēlreiz pārliecināties par Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcas torņa skaistumu un parādīt to citiem no dažādām vietām, dažādā diennakts laikā un dažādos laika apstāļos.
Dot iespēju visiem, kas fotografē, piedalīties Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcas torņa fiksēšanā. Foto konkursā var piedalīties ikviens, kam ir interese.
Saglabāt nākamajām paaudzēm šodienas fotogrāfu redzējumu uz Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcas torni.
Lai veicinātu tūristu interesi un popularizētu baznīcu un Rūjienas pilsētu.
Fotoattēlu ievietošanai Draudzes mājas lapā www.bertuladraudze.lv, pastkartēm un fotoizstādei.
Foto konkurss notiek no 2019. gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 15.maijam.

Darbu iesūtīšana un pieteikšanās konkursam
Konkursa dalībniekiem darbi jāiesniedz elektroniski līdz 2019. gada 15.maijam, e-pasta adrese: [email protected].
Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vieta, telefona numurs vai e-pasta adrese un iesūtīto darbu nosaukums, fotografēšanas laiks.
Konkursa nolikumu var izlasīt www.bertuladraudze.lv vai rakstot pieprasījumu uz [email protected].

Konkursa noteikumi
Konkursā tiek pieņemti 2 fotoattēli no katra dalībnieka.
Fotoattēliem jābūt uzņemtiem 2019.gada aprīlī, no dažāda attāluma, dažādām vietām, jebkurā diennakst laikā ar nosacījumu, ka tajos ir redzams Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcas tornis.

Vērtēšana un apbalvošana
Visu dalībnieku iesūtītos darbus izskatīs un novērtēs komisija, kas izveidota no draudzes locekļiem 5 cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija), pieņemot lēmumu par konkursa uzvarētājiem un balvu fonda sadali.
Komisijai ir tiesības neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām.
Pēc konkursa noslēguma darbi tiks publicēti www.bertuladraudze.lv un ikviens par tiem varēs nobalsot, nosakot labāko fotoattēlu līdz 2019.gada 31.maijam.
Rezultāti tiks paziņoti www.bertuladraudze.lv 2019.gada 1.jūnijā un publicēti laikrakstā Rūjienas Vēstnesis.
Apbalvošana notiks 2019.gada 1.jūnijā Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcā.
Labākie 15 darbi tiks izstādīti izstādē Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcā 2019. gada augustā.
Pirmās vietas autors saņems galveno balvu – Bībeli. Otrās un trešās vietas, un iedzīvotāju balsojuma simpātiju ieguvušo darbu autori saņems veicināšanas balvas.
Balvu fondu nodrošina Rūjienas Svētā Bērtuļa draudze, atbalsta Rūjienas novada pašvaldība un ZS “Milavas-1”.

Fotoattēlu lietošanas tiesības
Draudze iegūst bezmaksas lietošanas tiesības visiem fotoattēliem un digitālajiem failiem, kas iesūtīti konkursam. Fotoattēlu publicēšanas un lietošanas gadījumos tiks nodrošināta atsauce par fotogrāfiju autoriem.
Iesūtīto darbu autori neiebilst, ka darbi ka darbi tiks izstādīti un izmantoti baznīcas vēstures veidošanai.