Svētku dievkalpojumi

Dievkalpojumi skatāmi tiešraidē draudzes Facebook profilā: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009344848773

Un dievkalpojumu ierakstus iespējams redzēt draudzes mājaslapā.