Bāreņu svētdienas seminārs

barenu-svetdiena_rekl1Aicinām apmeklēt Bāreņu svētdienas semināru Valmierā 10. decembrī plkst. 10.00, Valmieras sv. Sīmaņa ev. lut. draudzes centrā Veides ielā 2.

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Kristīgo Aliansi bāreņiem. Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva, kas apvieno kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara.

 

 

 

PROGRAMMĀ:

•      Dace Jukāma (Kocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja) par dažādiem ārpusģimenes aprūpes veidiem, kā cilvēki var iesaistīties.

•      Sanita Kokenberga (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta audžuģimeņu referente).

•      Ārija Martukāne (Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze”  vadītāja).

•      Audžumamma Sandra no Valmieras baptistu draudzes par savu pieredzi.

•      Vēsma Sandberga, Dace Rence (Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem, Bāreņu svētdienas koordinatores Latvijā), par to, ko draudzes varētu darīt bāreņu aprūpē.