SPREDIĶIS OTRAJĀ SVĒTDIENĀ PIRMS GAVĒŅA LAIKA

Lasījumi: Jes 55:6–11; 2Kor 11:21b–33, 12:1–10; Lk 8:4–15

Audio sprediķis Šeit