Sprediķis trešajā svētdienā pirms Gavēņa laika

Lasījumi: Dan 9:18, 20–24; 1Kor 9:24–27, 10:1–6; Mt 20:1–16a

Audio sprediķis Šeit